AIMA MSME Team at Governor House

Loading Events

« All Events

AIMA MSME Team at Governor House

January 15, 2022 @ 10:00 am - 2:00 pm

Aima Msme Think Tank / Core Committee Members & Lala Law College Principal Smt.

EVENT PHOTOS

L to R Shri. Pravin Karwa, Shri. Harish Joshi, HBSU Registrar Shri. Vijay Mendukar, Shri. Dr. Avinash Dalal, HBSU Smt. VC Swati Wavalkar, Hon’ble Shri. Bhagat Singh Kosiraiji, Law College Principle Smt. Smita Karve, Shri. Keyuri Kapadia, Shri. Sandeep Atit, Shri. Bhaskar Borkar, Shri. Suresh Kumar Subramaniam