Foundation Day Celebration at IMC Mumbai

Loading Events

« All Events

Foundation Day Celebration at IMC Mumbai

December 11, 2019 @ 6:00 pm - 7:00 pm

L to R D.Hon.-Dr. Avinash K Dalal ji, Shri Suresh Kotak ji & Hon’able Shri Bhagat Singh Koshira ji Governor of Maharashtra State

EVENT DESCRIPTION

Hon’able Shri Bhagat Singh Koshira ji Governor of Maharashtra State honoring Shri Suresh Kotak ji at AIMA MSME Foundation Day Celebration at Mumbai Indian Merchants’ Chamber(IMC), which was held on December 11, 2019.

EVENT PHOTOS

L t R Shri Dr. Avinash K. Dalal ji, Shri Jayesh Barot ji, Shri Suresh Kotak ji, Shri Bhagat Singh Koshira ji

L t R Shri Jayesh Barot ji, Shri Dr. Avinash K. Dalal ji, Shri Suresh Kotak ji, Shri Prof. Shiva Prasad ji, Shri. Suresh Kumar Subrahmanyan ji, Shri Dr. G. Rameshkumarji

L t R Shri Dr. Avinash K. Dalal ji, Shri Sundip Atit ji, Shri Jayesh Barot ji, Shri Suresh Kotak ji, Shri Prof. Shiva Prasad ji, Shri. Suresh Kumar Subrahmanyan ji, Shri Dr. G. Rameshkumar ji

L t R Shri Suresh Kotak ji, Shri Sundip Atit ji, Shri Jayesh Barot ji, Shri Dr. Avinash K. Dalal ji, Shri Prof. Shiva Prasad ji, Shri. Suresh Kumar Subrahmanyan ji, Shri Dr. G. Rameshkumar ji

Guest at the event

Guest at the event